Köpvillkor och Integritetspolicy

KÖPVILLKOR och INTEGRITETSPOLICYL

Souvenirsupport Sverige AB, med org nummer 559211-4747, nedan kallad ”säljaren” med webbplatsen https://butik.dsclub.se nedan kallad ”webbplatsen”.
Denna webbplats drivs och underhålls av säljaren.

Information & bilder på webbplatsen ägs av säljaren eller partner och får inte kopieras, återskapas eller på annat sätt användas utan skriftlig tillåtelse.

Priser
Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar.

Åldersgräns för beställningar
Försändelser levereras endast till betalningsmottagarens adress.

Betalningar
Kortbetalning, med tex. Visa & MasterCard, American Express via Stripe
Du kan snabbt och enkelt betala med tex. VISA och MasterCard. Stripe (https://stripe.com/se) hjälper oss att säkerställa köpet via din kortutgivare. Via 3D-Secure övergår ansvaret vid eventuella kortbedrägerier till kortutgivande bank, i enlighet med respektive kortföretags regelverk. 3D Secure (Verified by VISA eller MasterCard SecureCode).

Äganderättsförbehåll
Alla varor du beställt är säljarens egendom tills att full betalning kommit oss tillhanda.

Produkter
Vi reserverar oss för att färger på produkter kan avvika från hur de uppfattas i verkligheten. Detta kan bero på inställningar i din webbläsare eller på din bildskärm.
Ibland händer det att en produkt är slut i lager även att din order har blivit bekräftad. Detta är framförallt vanligast när det är många som beställer samma produkt samtidigt, tex. vid släpp av nya tröjor eller vid stora realisationer.

Frakt & Fraktmetoder
En fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar. Vi levererar din vara med DHL, Schenker, Postnord och/eller UPS.

Leveranser
Beställningar som läggs före klockan 12.00 behandlas samma dag och levereras normalt inom 5-10 dagar. Leveransen sker direkt till den adress du har angett vid beställningstillfället

Skadade varor och reklamationer
När får dina varor är det viktigt att du kontrollerar så varorna inte är skadade eller felaktiga. Skulle varan vara felaktig eller skadad kontakta oss så snart som möjligt via e-post så får du vidare instruktioner. Du har 3 års reklamationsrätt enligt Svensk lag.

Avgift för outlösta paket
Vid outlösta paket debiterar vi en avgift om 99 kr (inkl moms) för att täcka de avgifter som uppkommer i samband med att paketet går i retur till oss.

Ångerrätt och returer
Privatkonsument har, enligt distansavtalslagen, rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerrätten gäller då varan och förpackning återlämnas i oförändrat skick. Varan får ej vara använd eller öppnad ur sin förpackning. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden för returfrakten. Retur eller öppet köp gäller ej produkter som är beställa med personlig anpassning, tex. tryckt namn eller ingraverad text på produkt. Ej öppet köp på kläder och textilier pga. hygieniska skäl. Ej öppet köp på produkter som säljs till nedsatt pris.

Återbetalningsskyldighet
Om du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka hela varans belopp snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog varan. Du får själv betala returkostnaden när varan skickas tillbaka. Vi betalar allting returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror
Se även konsumentverket eller distanshandelslagen

Personuppgiftsbehandling
För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer säljaren att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling.
Kontakt & Kundtjänst

Cookies
En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig

Force Majeure
Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse

Ändring av avtalsvillkor
Efter att kund genomfört ett köp äger säljaren inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.

Klagomål
Har kund klagomål kan dessa framföras via våra kontaktsätt som ni finner ni på webbplatsen.

Tvister & lagar
Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

ÖVRIGT
Säljaren förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning eller om ett försäljningsobjekt utgått, har säljaren rätt att häva köpet och återbetala eventuella i förskott inbetalda belopp.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling
Säljaren, behandlar personuppgifter i samband med handeln på webplatsen och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att säljaren ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
För att hantera eventuella returer.
För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka säljarens erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att säljaren ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att säljaren ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på säljarens berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt säljarens skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som finner ni på webplatsen anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som säljaren är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.
Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta oss. Du kan även kontakta oss om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:
Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.

Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.

Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.

Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i säljarens berättigade intressen.

Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.